дг "смехорани"


дг "смехорани"

дг "смехорани"

Адрес

БЪЛГАРИЯ

УЛ. "ХРИСТО ГЕНЧЕВ"6

Телефон

054 88 70 47

И-мейл

cdg12@abv.bg

Социални мрежи

История на институцията

Детската градина е открита през 1964 година под името "Трайко Симеонов". Капацитетът й е 4 групи, а в момента в нея се обучават над 103 деца. Още от откриването си градината е базова за обучението на студенти от Шуменския университет. Водеща тема в работата на педагогическата колегия е екологичното възпитание, съхраняване на българските традиции и внедряване на нови ИКТ в образователния процес. През 2006 година издадохме книжката "Малка екология" - сборник от дидактични материали в помощ на учителя. От 35 години сме член на сдружението "Светофарче". Носител сме на колективната Награда на Шумен за 2005 година и колективната Награда на Шумен в системата на образованието и науката от 2014 година. От 1994 година директор на ДГ е педагогът Румяна Миланова, лауреат на наградата "Неофит Рилски" за 2007 година. С решение на Общинския съвет на Шумен от 2006 година нашата детска градина носи името "Смехорани". От 2007 година имаме регистрирано училищно настоятелство "Смехорани". Имаме химн и знаме на градината. Всяка от четирите ни групи е именувана и има свое знаме: "Плодчета", "Мечо Пух", "Пинко" и "Бон Бон". Нашата фейсбук страница: https://www.facebook.com/smehoranidg/

От месец август 2016 година директор на ДГ "Смехорани" е г-жа Румяна Русева.

Детската градина винаги е била предпочитана от родители и деца заради високия педагогически професионализъм и прекрасната материално-техническа база.


Галерия - История на учебното заведение

Мисия на институцията

Да поставим основите в личностното развитие на бъдещите граждани на
Европа, съхранили своята национална, културна и родова идентичност. Да
възпитаваме хора на бъдещето: знаещи, можещи, с високо самочувствие, основано на получени знания и умения, изпълнени с оптимизъм и вяра в собствените сили, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните.

Визия и цели на институцията

Утвърждаване на детската градина, като желано и любимо място за децата, осигуряващо им равен шанс и качествено образование чрез съчетаване на добрите традиции и модернизация на процесите.

Стратегии и приоритети в дейността на институцията

4.1. Управлението на детската градина – повишаване на мениджърските и управленските функции на директора.
4.2. Усъвършенстване системата за квалификация, преквалификация и перманентно обучение
4.3. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на децата. Подобряване на работата с деца с емоционални и интелектуални затруднения и с необходимост от обща, допълнителна и специална подкрепа.
4.4. Работа по проекти и програми.
4.5. Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост, неправителствени организации, детските градини в общината, училища и други заинтересовани страни.
4.6. Имиджова политика: е-политика, работа с медии и външни звена изграждащи имидж на детското заведение.
4.7. Ефективно използване на ресурсите – материални, човешки, финансови.

Приоритети във взаимодействието със социалната среда

Със създаването на необходимите условия за устойчиво развитие и функциониране на детската градина в съответствие с новите изисквания, свързани с развитието и живота ни в европейската общност са свързани и основните стратегически цели:
1. Изграждане на социализирана и автономна личност.
2. Качествено образование на младото поколение за пълноценен живот и дейност.
3. Засилване на гражданския контрол върху образователната услуга чрез трансформиране на родителската общност от пасивен потребител на образователни услуги за техните деца в активен субект на предучилищната дейност.


Педагогически персонал

Румяна Русева - Директор

Директор:
Румяна Русева

ЗАС:
Вергиния Димитрова

Медицинска сестра:
Емилия Милева

Учители:
Светлана Станкова - старши учител
Румяна Борисова - старши учител
Виолета Тихолова - старши учител
Нели Друмева - старши учител
Красимира Колева - старши учител
Калина Коева - старши учител
Валентина Антонова - старши учител Мария Желязкова - учител

Музикален ръководител:
Веселина Дончева - старши учител

Помощен персонал:
Стоянка Георгиева - помощник-възпитател
Николинка Петрова - помощник-възпитател
Димитрина Георгиева - помощник-възпитател
Ангелина Йорданова - помощник-възпитател
Яна Веселинова - главен готвач
Дафинка Ангелова - помощник-готвач


Учащи

Брой Паралелки/групи
Брой ученици/деца 102 4

Материална база на институцията

Галерия - Материална база училище

Състав на обществен съвет

Янита Георгиева - Член

Цели и мисия на училищното настоятелство

Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им

Училищно настоятелство - Проекти и успехи

.

Галерия - Училищно настоятелство: Проекти и успехи

Участие в проекти

ПРОЕКТ "ПЪТЕШЕСТВАЙ, ЗНАЙ И РОДНИЯ КРАЙ ОПОЗНАЙ" КЪМ ОФК
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ "ИГРАЙ С ФОРИ"

"Оборудване на площадка по БДП” КЪМ ШУН

„Физическа активност, възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност”

НП „Квалификация”
Дигитални компетентности на учителя в ДГ
Съдейства за повишаване качеството на ОП
НП АПСПО
ЕП„Студентски практики”Практическо обучение на студенти
НП „По – здрави деца" на Нестле

ПРОЕКТ

ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ "ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА
НА ТЕМА "ОБИЧАМ ПРИРОДАТА- И АЗ УЧАСТВАМ"
финансиран от МОСВ и ПУДОС

Тема на проекта: Спорт и игра в чиста околна среда"

"Една сбъдната мечта - образователна програма за развитие на емоционалната грамотност в предучилищна възраст, включваща и компонент за саморегулация на емоциите и поведението".


Галерия - Участие в проекти

Успехи на институцията

ДГ "Смехорани "откри обновена площадка по Безопасност на движение по пътищата. Площадката е оборудвана с пътни знаци, маркировка и светофари, където децата ще имат възможност да карат велосипеди и да спазват правилата за пътната Безопасност. На празника присъстваха родители и много други гости, със
специалното участие на комисар Дундаков, който даде ценни съвети на децата. Най- голямата атракция бе полицейският автомобил, в който влязоха децата и се впечатлиха от звуковата сигнализация. Всички деца искаха да сложат полицейската шапка на комисаря и да се снимат за спомен с него.


Телевизия "Шумен" отново гостува в детската ни градина. Предаването "Седянка" бе свързано с предстощия 55 -и рожден ден на ДГ "Смехорани" и отрази педагогическата дейност и постижения на екипа, с директор- г-жа Румяна Русева и творческия напредък на децата. ПРЕДАВАНЕ "СЕДЯНКА"

ДЕТСКА ГРАДИНА "СМЕХОРАНИ" ОТКРИ НОВ КАБИНЕТ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
Кабинет за допълнителни дейности откриха в шуменската детска градина „Смехорани“.
В него децата ще изучават английски език, руски език, народно пеене, изобразително изкуство и др.
„Той е малък, но уютен защото ние нямаме много помещения. Това за нас е изключително постижение, тъй като досега всички девет дейности бяха извършвани във физкултурния салон“, каза Румяна Русева, директор на детската градина.

В спокойна творческа атмосфера децата ще могат да развиват своите заложби и таланти.
Лентата прерязаха Румяна Русева и председателят на Шуменското училищно настоятелство, Петър Синджирлиев, който е и кръстник на детската градина.


ТРЕНИРОВЪЧНА ЕВАКУАЦИЯ


На 17.04.2019 година в ДГ "Смехорани" се проведе тренировъчно занятие по БАК на тема :"Действие на учителите, помощният персонал и децата при земетресение и пожар", което бе организирано от детската градина със съдействието на община Шумен, РС ПБЗН, ЦСМП, РУ Шумен. На занятието присъстваха ст. експерт ПОЛР Шумен, директори и учители на детски градини.

Колективът на детската градина бе поздравен и получи висока оценка от присъстващите органи за добрата организация на тренировъчното занятие.

Инициативата- "Да направим двора на детската градина красив", привлече много родители на съвместна бригада за подновяване и освежаване съоръженията за игра и спорт на открито в двора на нашата детска градина.
Отразено в медиите:

УЧАСТИЕ В НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
МАЛКИТЕ СМЕХОРАНИ ВЕЧЕ ЗНАЯТ КАК ДА ИЗПОЛЗВАТ ТАБЛЕТИТЕ


ДГ "Смехорани" взе участие в XI- а Научно- практическа конференция „Водим бъдещето за ръка“, която се проведе в Шумен, организирана от МОН и РУО, Шумен. Децата от втора група "Бон Бон" участваха в открита ситуация, където с помощта на интерактивни методи обогатиха знанията си по безопасност на движението, а в трета група "Плодчета" децата се запознаха с литературно произведение, като в ситуацията по Български език и литература бяха включени иновативни подходи. В четвърта група "Мечо Пух" бе представен най-новият и атрактивен начин на обучение с таблети за работа на интерактивна дъска с инсталиран софтуерен продукт на професор Р. Папанчева.

Обучението обхваща деца от подготвителните групи, 6-годишна възраст. Разработени са 200 ситуации с методически указания, ход на ситуацията, които могат да се използват и при по-малките възрастови групи, но с правилна дозировка. В ДГ се проведе квалификация с 40 педагози от областта, с широк медиен интерес.

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

Наближава най- Светлият празник в календара, в домовете ни и в калкулатора на душите ни! Празник, в който всеки се моли да се сбъдне неговото чудо! И дано Ангелите пошушнат в ухото на Бог да е милостив! Към всички! Ние пък си имаме АНГЕЛ, който се нуждае от чудо и от нас, за да се сбъдне то! За тази цел на входа в детската градина е поставена запечатана кутия, в която всеки, който желае от сърце да помогне Ачи и неговото семейство да направят една крачка по-близо да сбъдването! Нека бъдем Човеци и да не забравяме, че по Коледа стават Чудеса! ❤https://www.facebook.com/groups/598890560957093/?ref=shareДетска градина "Смехорани" се включи в благотворителната акция "Ангелите на Ангел" и постави кутии за дарение за подпомагане лечението и рехабилитацията на Ачи от първа група " Бонбон"!

   Днес дядо Коледа зарадва децата от ДГ “Смехорани” и донесе пълни торби с мечтани подаръци. Колективът, децата и родителите от градината, помолиха добрия старец да сбъдне коледното чудо на Ангел, който геройски се бори с диагнозата детска церебрална парализа.

И ние се включихме в благотворителната акция "Жълти стотинки- деца помагат на деца". Тази година Шумен е столица на 14-тото издание на кампанията, което ще продължи и след края на календарната 2021 година. Екипът на детската градина благодари на всички родители и деца, които със своята съпричастност допринасят за осъществяване на благородната кауза- закупуване на неонатален респиратор за малките пациенти в неонатологичното отделение на МБАЛ - Шумен.


Галерия - Успехи на институцията

Успехи на учителите

За всички изяви  на децата, участия в конкурси, фестивали и инициативи, получени призове, награди и грамоти, заслуга имат техните учители. Участия на национално, регионално, общинско ниво и за реализиране стратегическите цели на ДГ.

Всички учители имат принос заутвърждаване на детската градина, като желано и любимо място за децата, осигуряващо им равен шанс и качествено образование чрез съчетаване на добрите традиции и модернизация на процесите.

Активно участват за усъвършенстване системата за квалификация, преквалификация и перманентно обучение.

Реализират взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост, неправителствени организации, детските градини в общината, училища и други заинтересовани страни.

Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на децата. Подобряване на работата с деца с емоционални и интелектуални затруднения и с необходимост от обща, допълнителна и специална подкрепа.
Работа по проекти и програми. Участия във викторини, празници, екскурзии, лагери  и най - различни инициативи.

Галерия - Успехи на учителите

Успехи на учащи

За нас е чест и радост да споделим новината, че децата от IV група "БонБон" под ръководството на Нели Друмева - старши учител, взели участие в VII Национален фестивал на руската поезия, песен и танц "Пусть всегда будет солнце", са класирани на 1 място в раздел колективно изпълнение на песента "Антошка"! Като финалисти, те ще участват в заключителния етап на Фестивала в град Казанлък на 11 септември 2021 г., ако епидемичната обстановка позволи или онлайн. Фестивалът се организира от Национално Движение Русофили, с подкрепата на Синдиката на българските учители, Община Казанлък и съдействието на Фонд „Русский мир”. Благодарим от сърце на нашите прекрасни участници, изучаващи руски език и от вокалната група "БонБон"- второ място

Деца от IV група "БонБон" участваха в VI Национален конкурс ,Децата на България пеят, танцуват, рисуват“, организиран от Община Шумен и Средно училище „Сава Доброплодни” — гр. Шумен, който се проведе в периода: 23.05 — 05.06.2021 г. в гр. Шумен. Наградени деца, в раздел "Визуални изкуства", са: Евгения Неделчева- 1 място; Мая Милкова- 2 място и две поощрителни награди за Джан Тунджай и Венцислав Банчев. Браво на нашите таланти!

Деца от група "БонБон", под ръководството на преподавателя г-жа Петкова, се включиха с рисунки в раздел "Изобразително изкуство" в XV Национален конкурс "България в сърцата и мечтите ни", организиран от НЧ "Боян Пенев-1949 г.", ДГ "Дружба" и ДГ "Братя Грим", гр. Шумен. Конкурсът е посветен на 40 годишнината от откриването на паметник "Създатели на българската държава". На почетното трето място е класирана рисунката на Рада Караджова/ гр. "БонБон"/.

Децата от III група "Пинко" и IV група "БонБон" бяха отличени в Националния конкурс за изпълнение на българска литература, организирана от Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", посветен на националния празник на България- 3 март и на 140 годишнината от рождението на патрона на библиотеката- писателят и общественик Стилиян Чилингиров. В проведения онлайн конкурс участваха 418 рецитатори. В категория "Деца и ученици до V клас" с поощрителна награда бе удостоен Кристиян Живков от група "Пинко", а в категория "Група рецитатори" с Трета награда- Яна и Манол Иванови от група "БонБон". Всички деца, с индивидуално и групово изпълнение, бяха наградени с книга, грамота и членска карта за безплатен годишен абонамент за посещаване на регионалната библиотека. Наградите бяха връчени на децата от директора на детската градина- г-жа Р. Русева
деца от IV група "БонБон", под ръководството на преподавателя г-жа Петкова/ изобразително изкуство/, взеха участие в XXV Регионален конкурс "Пижо и Пенда" и бяха удостоени с колективна награда в раздел: Пано и първомартенска украса

деца от група "Пинко" и "БонБон" взеха участие в провелия се онлайн конкурс посветен на Националния празник на България- 3 март и на 140 годишнината от рождението на патрона на Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", Шумен. В рецитаторския конкурс се включиха 418 участника от различни възрасти. В националния конкурс децата от група "БонБон"- Манол и Яна Иванови бяха отличени с трета награда за изпълнение на стихотворението "Обич" от Дора Габе, а Кристиян Живков, от група "Пинко"- стихотворение "Опълченците на Шипка" от Иван Вазов, с поощрителна награда. Всички деца, които се включиха с индивидуално и групово изпълнение получиха грамота за участие.

ДЕЦАТА ОТ ГРУПА "БОН БОН" СЕ ПРЕДСТАВИХА С ПОЕТИЧНО - ТАНЦОВ СПЕКТАКЪЛ И СЛЕД ДВЕ 1 - ВИ МЕСТА, НА ОБЛАСТНИЯ И ЗОНАЛЕН ЕТАП НА 4 - ТИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА РУСКАТА ПОЕЗИЯ, ПЕСЕН И ТАНЦ "ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТЬ СОЛНЦЕ", БЯХА КЛАСИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ЕТАП, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ГРАД КАЗАНЛЪК!

 Децата се включиха във викторина по повод 3-ти март

Викторина под надслов „Историята помни, ние няма да забравим“ се проведе днес в ДГ „Смехорани“, съвместно с Второ ОУ „Д-р Петър Берон“.
Жадните за нови знания деца показаха, че пазят българския дух и спомена за загиналите за свободата герои.
Участниците отговаряха на въпроси посветени на 139-тата годишнина от Освобождението на България.

получени грамоти , плакети , награди на ниво ДГ, Община и на Национално ниво

Участия в конкурси, фестивали, проекти и изяви на ДГ , Общинско и Национално ниво

Децата от III група "Пинко" и IV група "БонБон" бяха отличени в Националния конкурс за изпълнение на българска литература, организирана от Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", посветен на националния празник на България- 3 март и на 140 годишнината от рождението на патрона на библиотеката- писателят и общественик Стилиян Чилингиров. В проведения онлайн конкурс участваха 418 рецитатори. В категория "Деца и ученици до V клас" с поощрителна награда бе удостоен Кристиян Живков от група "Пинко", а в категория "Група рецитатори" с Трета награда- Яна и Манол Иванови от група "БонБон". Всички деца, с индивидуално и групово изпълнение, бяха наградени с книга, грамота и членска карта за безплатен годишен абонамент за посещаване на регионалната библиотека. Наградите бяха връчени на децата от директора на детската градина- г-жа Р. Русева.

деца от IV група "БонБон", под ръководството на преподавателя г-жа Петкова/ изобразително изкуство/, взеха участие в XXV Регионален конкурс "Пижо и Пенда" и бяха удостоени с колективна награда в раздел: Пано и първомартенска украса.

деца от група "Пинко" и "БонБон" взеха участие в провелия се онлайн конкурс посветен на Националния празник на България- 3 март и на 140 годишнината от рождението на патрона на Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", Шумен. В рецитаторския конкурс се включиха 418 участника от различни възрасти. В националния конкурс децата от група "БонБон"- Манол и Яна Иванови бяха отличени с трета награда за изпълнение на стихотворението "Обич" от Дора Габе, а Кристиян Живков, от група "Пинко"- стихотворение "Опълченците на Шипка" от Иван Вазов, с поощрителна награда. Всички деца, които се включиха с индивидуално и групово изпълнение получиха грамота за участие.

 
Национално движение Русофили, Фонд "Русский мир-Москва" и с подкрепата на Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Синдикат на българските учители, Национален дворец на децата, Национален съюз на читалищата, Национален съюз на българските музикални и танцови дейци. Фестивалът имаше конкурсен характер. Децата изпълниха танц, в който се включиха и татковци и се класираха на първо място в Областния етап.

Невероятните актьорски превъплъщения на децата и неуморимият творческия дух на педагозите донесоха и заслужената голяма награда ГРАН ПРИ "Златна Коломбина".

Първият парад на хвърчилата, с участието на около 400 деца от 16 шуменски детски градини и обединени детски заведения, се проведе тази сутрин на летището за малки и безмоторни самолети в град Шумен. Над 250 хвърчила полетяха в небето, изрисувани и с надписани детски желания. Децата заедно със своите учители и родители пуснаха под небето на Шумен стотици шарени, голяма част от тях и саморъчно направени хвърчила.
Децата от подготвителната група "Мечо Пух" се представиха отлично на Шестия фолклорен конкурс "Да съхраним традициите", организиран от община Шумен и ДГ "Слънце"! Хореограф на спечелилия първо място фолклорен танц е г- жа Б. Колева, преподавател по народни танци в детската градина.
Деца от детската ни градина взеха участие в конкурса "Аз рецитирам българска възрожденска поезия" и грабнаха сърцата на журито и всички присъстващи. Близо 200 деца от Шумен, Разград, Търговище и Силистра рецитираха възрожденска поезия по време на провелия се в Шумен конкурс, организатори на който са НЧ „Пробуда“, къща музей „Панайот Волов“ и сдружение „Отечествен съюз“, а негов домакин бе Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“. Председател на седемчленното жури бе известната актриса Джуни Александрова.

Участие в конкурс "Пижо и Пенда"Награда за децата от IV група "Пинко", за колективно участие в XXVI Регионален конкурс "Пижо и Пенда". Конкурсът е организиран от ЦПЛР-ОДК "Анастас Стоянов", Шумен. Благодарим на децата и техния преподавател по изобразително изкуство- г-жа М. Петкова за оригиналното пано "Веселата Баба Марта". Каузата е с благотворителна целГалерия - Успехи на учениците

ПартньорстваДГ е в партньорски отношения с родителската общност, УН при ДГ "Смехорани", Община Шумен, ОФК, Телевизия Шумен, медии, Читалище „Пробуда”, РБ „Ст. Чилингиров”, Къща – музей „Панайот Волов”, Читалище „Боян Пенев”, Читалище „Напредък”,Читалище "Добри Войников" ШУН, Второ основно училище"Д-р Петър Берон" и други  училища , ШУ "Еп.К. Преславски", Сдружение Русофили, Клуб "Славяни 2000", Уницеф, "Нестле", РСППБ - Шумен, Охранителна полиция - Шумен, Училища БГ, Горските педагози, ЦПЛР - ОДК Шумен, Общински Младежки дом, Футболен клуб "Волов", Ансамбъл "Гайтани" и др. правителствени и неправителствени организации.

Галерия - Партньорства

Иновации

Внедряване в образователния процес на ИКТ. Интерактивни дъски, проектор, компютър и лаптоп, таблети и  образователен софтуер за ИАД и образователен софтуер за таблети.

Поредното новаторство, касаещо учителското съсловие, се отнася до изготвянето на учителско портфолио, което да даде възможност за по- пълна и точна информация относно всички постижения/ дипломи, курсове, квалификация, кредити, сертификати и друга информация.../ на всеки педагогически специалист. Учителското портфолио ще послужи и при оценяването на учителите, във връзка с тяхното кариерно развитие.
Педагогическият екип на детската градина избра образователен портал "УЧИЛИЩА.БГ" за изготвяне на дигиталните си портфолиа чрез българската платформа" Учителско портфолио".

Благодарим за съдействието на екипа на портала и добрата оценка, публикувана на тяхната фейсбук страница.

Галерия - Иновации

Екскурзии и зелено училище

Слънчева Варна топло посрещна децата от група " Мечо Пух ", "Пинко" и "БонБон ". Екскурзията включи посещение на "Музей на здравето", шоу на прекрасните делфини в "Делфинариум" и опознаване животинския свят в Зоологическата градина.Слънчева Варна топло посрещна децата от група " Мечо Пух ", "Пинко" и "БонБон ". Екскурзията включи посещение на "Музей на здравето", шоу на прекрасните делфини в "Делфинариум" и опознаване животинския свят в Зоологическата градина.


 Децата от III група "Пинко" посетиха някогашната българска столица Плиска и разгледаха забележителния Културно- исторически комплекс

  "Двор на кирилицата".
Екскурзия до плиска

Екскурзия до фанагория

Летен лагер на море

Руски фестивал 

Децата от III група "Пинко" посетиха и с интерес разгледаха Районната служба на " Пожарната безопасност и защита на населението ", град Шумен.

Екскурзията ни до Мадара постави начало на мероприятията от годишния план, който тази учебна година е под мотото:,, От тука започва България"! Идеята и желанието ни е нашите деца да познават и да се гордеят със забележителностите на своя роден край. Децата бяха запленени от чудните Мадарски скали и от величието на националната историческа забележителност- Мадарския конник!

Галерия - Екскурзии и зелено училище

Бъдещи планове

 

О, прекрасно е да имаш амбиции. Радваме  се, че ги имаме толкова много. И те като че ли никога няма да имат край. Тъкмо постигнеш една цел, и виждаш друга, блеснала още по-високо. Това прави живота толкова интересен.- Анн от фермата Грийн Гейбълс, Л. Монтгомъри.

С вдъхновение следваме нашите цели, за да направим детска градина "Смехорани", желано, любимо и търсено място , втори дом за нашите деца.

Галерия - Бъдещи планове

Файлове на учебното заведение

Благодаря!